Warsztaty w Balatonfüred


Po roku przerwy powraca konkurs dla tłumaczy (IV edycja), mający na celu wyłonienie uczestników warsztatów translatorskich w Balatonfüred. Polecam gorąco, sama brałam w nich udział trzykrotnie i w dużym stopniu pomogły mi one ukształtować ostatecznie swoje wyobrażenie na temat przekładu literackiego – m.in. dzięki nim od pewnego czasu mogę wykonywać te tłumaczenia zawodowo:

Magyar Fordítóház Alapítvány (Fundacja Domu Pracy Twórczej Tłumaczy) oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie zapraszają początkujących tłumaczy węgierskiej literatury pięknej na warsztaty translatorskie, które odbędą się w końcu września 2012 r. w Balatonfüred. Warsztaty poprowadzi dr Teresa Worowska.

Warunki udziału: jedna z sześciu pierwszych nagród w konkursie na przekład dwóch opowiadań Istvána Örkénya:

BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL 

A TÖRZSVENDÉG

Podpisane godłem prace należy wysłać na adres Węgierskiego Instytutu Kultury (00 – 009 Warszawa, ul. Moniuszki 10) do 6 maja 2012 roku. (Dane osobiste – imię, nazwisko i adres, numer telefonu – prosimy umieścić w przesyłce w zaklejonej i opatrzonej godłem kopercie.)

Jury w osobach znanych tłumaczy oceni jakość nadesłanych przekładów. Laureaci pierwszych sześciu miejsc konkursu będą mogli nieodpłatnie, a więc jako zaproszeni przez Fundację goście wziąć udział w warsztatach translatorskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w końcu maja, o szczegółach wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą pocztową.