Węgierski e-learningowo


Na darmowej platformie internetowej elocal.poznan.pl można skorzystać z bezpłatnych kursów, uczących podstaw języków obcych – w tym także węgierskiego, bowiem węgierskim partnerem platformy są Uniwersytet Debreczyński i Gimnazjum im. Árpáda Tótha. Wystarczy posiadać komputer z podłączeniem do Internetu i minimalną znajomość angielskiego, ponieważ kursy stworzone zostały właśnie w tym języku:

Głównym celem e-LOCALu jest promocja wielojęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem nauki sześciu mniej upowszechnionych języków Unii Europejskiej: flamandzkiego, fińskiego, węgierskiego, włoskiego, portugalskiego i polskiego.

Założeniem projektu E-LOCAL jest równoczesne przyswajanie języka (docelowo do poziomu A1 według ESOKJ) oraz elementów wiedzy kulturowej kraju, w którym język ten jest używany jako rodzimy. Językiem instrukcji w projekcie jest język angielski. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich.

Bohaterem opowieści i dialogów zawartych w kursie jest Alex, który przyjeżdża do obcego sobie kraju i nie zna ani słowa po fińsku, węgiersku, portugalsku, flamandzku, włosku czy polsku. Na bazie dialogów, które można też odsłuchać, rozwiązujemy zadania sprawdzające przyswojenie materiału leksykalnego, a potem są sekcje: gramatyczna, kulturowa, język w życiu codziennym.
.
elocal hungarian course.

[za: http://elocal.poznan.pl oraz  http://poznan.gazeta.pl/poznan]