Węgierskie dokumenty dyplomatyczne o kwestii słowackiej


W dniu 29 listopada 2013 (piątek) 0 godz. 16.00 rozpocznie się prezentacja tomu „Słowacja i kwestia słowacka w polskich oraz węgierskich dokumentach dyplomatycznych 1938-1939”. W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • dr Dušan Segeš, Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, współredaktor tomu
  • dr Imre Molnár, historyk, Budapeszt,
  • dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytut Historyczny UW
  • prof. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni, Poznań

Miejsce: Biblioteka Ośrodka Studiów Wschodnich, ul. Koszykowa 6a, Warszawa

(Prosimy o potwierdzenie udziału do 26 listopada, na adres e-mail: malgorzata.janusz@osw.waw.pl – wstęp tylko za zaproszeniami).

Organizator: Ośrodek Studiów Wschodnich

Współorganizatorzy: Czeskie Centrum, Instytut Słowacki i Węgierski Instytut Kultury

 .

WIK