Węgierskie Lwy Judy w Galicji


Współtłumaczenie (wraz z Noémi Petneki) uroczystego otwarcia wystawy “Węgierskie Lwy Judy w Galicji” w Żydowskim Muzeum Galicja, w którym udział wzięli: szef sztabu generalnego wojska polskiego, gen. Mieczysław Gocuł, szef sztabu obrony Węgier, gen. pułkownik Tibor Benkő, naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich, naczelny rabin obrony węgierskiej, Joel Péter Totha i kurator wystawy, kapitan Ákos Biró, Kraków, 12.12.2016 (link)

Zdjęcia: Fot. Ada Kopeć-Pawlikowska/Żydowskie Muzeum Galicja