Wieczór polsko-węgierski / ELEVEN ŐSZ


Lengyel / magyar művészeti, irodalmi est – udział w dyskusji okrągłego stołu, poświęconej polsko-węgierskim związkom kulturalnym i literackim oraz atrakcjom Roku Kultury Węgierskiej w ramach festiwalu Eleven Ősz, Hadik, Budapeszt, 18.09.2016 (link)

hadik-toth-kovacs-szabo-eles-juhasz-butrym

hadik-toth-kovacs-szabo-eles-juhasz-anna-butrym