Wiosna Filmów 2015


Wiosna Filmów 2015, Warszawa – przekład audiowizualny filmu „Sens życia oraz jego brak” oraz tłumaczenie rozmowy Janusza Wróblewskiego z Györgyem Pálfim, reżyserem „Swobodnego opadania”.

Wiosna Filmów 2015 György Pálfi Janusz Wróblewski Anna Butrym  3 Wiosna Filmów 2015 György Pálfi Janusz Wróblewski Anna Butrym Wiosna Filmów 2015 György Pálfi Janusz Wróblewski Anna Butrym1