Współczesna fotografia węgierska w WiKu


W dniach od 7 września do 3 października 2011w  Węgierskim Instytucie Kultury można oglądać wystawę współczesnej fotografii węgierskiej pod tytułem „Terapia grupowa”:

Twórcy, których prace przedstawiane są na tej wystawie reagują na typowe dla Europy Wschodniej problemy społeczne. Pomimo, że ich  podejście do tych spraw jest osobiste, to  prace te wzbudzają znane również nam odczucia. Dla artystek ważna jest rola, jaką ich twórczość spełnia w tworzeniu wspólnoty.Wystawa pokazuje przekrój współczesnej fotografii węgierskiej, a także prezentuje kierunek kształcenia na wydziale fotografii w Wyższej Szkole  Artystycznej im. Moholy-Nagya.

W wystawie udział biorą: Sári Ember, Ív & Cancie,  Ildi Hermann, Virág Lajti, Dorka Taskovics

Kurator wystawy: Gábor Arion Kudász

Organizator wystawy: Ágnes Kollárovics, Wyższa Szkoła Artystyczna im. Moholy -Nagya

[za: http://www.hunginst.pl/]