Wspomnienie Raoula Wallenberga


Zaproszenie na uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Raoula Wallenberga:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Marcina w Krakowie

oraz Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

zapraszają na

EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWO PAMIĘCI RAOULA WALLENBERGA

szwedzkiego dyplomaty, który ocalił z Zagłady ok. 100 tys. węgierskich Żydów

Nabożeństwo, zorganizowane w 100. rocznicę jego urodzin,
odbędzie się w środę 24 października o godz. 17
w kościele Św. Marcina przy ul. Grodzkiej 58 w Krakowie.
Po nabożeństwie zapraszamy na rozmowę
o Raoulu Wallenbergu − świadku XX stulecia.
.