XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 2007


XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przekład tekstów rozrywkowych, Wisła, 12.05.2007

Firma EVMACO składa podziękowania p. Annie Butrym za wolontariacką pomoc w zakresie tłumaczenia na język węgierski na rzecz imprezy pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, która odbyła się podczas XI Zjazdu PTD w Wiśle 12 maja 2007 roku. Osobiste zaangażowanie p.Anny Butrym oraz wysoki poziom tłumaczenia przyczyniły się do sprawnej i fachowej organizacji imprezy.

Anna Grzeszczak (Dyrektor EVMACO)

evmaco

Kongres Diabetologiczny