Zmarł prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski


W cieniu wielkich emocji olimpijskich niemal umknęła uwadze niepowetowana strata, jaką dla świata hungarystyki jest śmierć prof. dr hab. Andrzeja Sieroszewskiego, wybitnego znawcy i tłumacza literatury węgierskiej, przez wiele lat związanego z Uniwersytetem Warszawskim.  Pamięć o nim przetrwa nie tylko dzięki ogólnym zasługom dla hungarystyki w Polsce – wiele jego dokonań jeszcze przez lata przypominać będzie o jego zaangażowaniu w szerzenie kultury węgierskiej, jak choćby liczne przekłady prozy, Antologia współczesnego dramatu węgierskiego czy biblia antologii poezji węgierskiej, współredagowana z Istvánem Csaplárosem i  Grácią Kerényi.