Zmarła Krisztina Bába


9 kwietnia zmarła w wyniku wypadku Krisztina Bába. Węgierski Instytut Kultury wspomina ją tak:

„Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Krisztiny Bába w dniu 9 kwietnia 2011 roku. To wielka strata dla polsko-węgierskich kontaktów literackich i teatralnych. Była wspaniałą osobą, wielce zaangażowaną w rozwój i pielęgnowanie kontaktów teatralnych między Polską i Węgrami, swoją działalnością wniosła cenny wkład w promocję kultury węgierskiej w Polsce.

Absolwentka Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda oraz Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Budapeszcie. W latach 1990-2001 pracowała w Ministerstwie Kultury i Oświaty w Budapeszcie, od 2001 do 2005 r. pełniła funkcję wicedyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, ostatnio była naczelnym dyrektorem Wydziału Nauczania na Uniwersytecie Filmowym i Teatralnym w Budapeszcie.

Za jej wieloletnią działalność w dziedzinie popularyzacji literatury, dramaturgii i pracy translatorskiej została uhonorowana Nagrodą Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodą im. Sándora Hevesiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru.

W jej osobie utraciliśmy życzliwą dla każdego z nas Koleżankę, wspaniałego Przyjaciela.

Dyrekcja i pracownicy
Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie”

O Jej śmierci poinformował Uniwersytet Filmowy i Teatralny w Budapeszcie.

Każdy, kto poznał panią Krisztinę będzie ją pamiętał jako życzliwą, uśmiechniętą i niezwykle zaangażowaną w dyplomację kulturalną i pomoc młodym hungarystom osobę. R.I.P.