Zrób coś dla innych – jednym kliknięciem


Tłumacz przysięgły to osoba, którą niemal każdy z nas może spotkać w którymś (trudnym) momencie swojego prywatnego i zawodowego życia. Jeśli chcesz, by egzamin na tłumacza przysięgłego był lepszej jakości i nie odrzucał od początku tych, którzy akurat nie z wiedzą prawniczą, językiem czy umiejętnościami tłumackimi mają największy problem, wesprzyj petycję o wprowadzeniu komputerów na egzamin pisemny. Pora iść z duchem czasu i nie wykluczać potencjalnych kandydatów jedynie dlatego, że nie będą w stanie utrzymać długopisu przez kilka godzine egzaminu (za to pisanie na klawiaturze nie sprawia im najmniejszego problemu). Petycję przeczytać w pełnym brzmieniu i podpisać możecie tutaj, a oto jej fragment:

Osoby niepełnosprawne spełniają często wymogi formalne, są jednak dyskryminowane przez sztywne zarządzenia administracyjne dotyczące organizacji tego egzaminu. Nie ma możliwości zdawania egzaminu na komputerze, pomimo tego, że w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, jak i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy brak jest wymogu pisania egzaminu ‘ręcznie’.

Na chwilę obecną tłumacze niepełnosprawni, którzy nie mają wystarczającej władzy w dłoniach są wyłączeni z możliwości przystępowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Osoby te są dyskryminowane, ponieważ są pozbawione możliwości zdawania egzaminu. Jest to wielka szkoda, bo wśród tłumaczy niepełnosprawnych jest wiele świetnych fachowców, dla których nabycie uprawnień zawodowych stanowi nie tylko potwierdzenie ich umiejętności zawodowych, ale także sprawia, że osoby te mogą się lepiej odnaleźć na rynku pracy.

Brak możliwości pisania na komputerze stanowi także niepotrzebne utrudnienie dla pozostałych tłumaczy. Mało wśród tłumaczy jest osób wciąż nawykłych do ręcznego pisania. To jest problem także dla osób zdrowych, zwłaszcza przy takiej ilości tekstu do tłumaczenia i w tak krótkim czasie.

.