Zwroty polsko-węgierskie, Instytut Polski w Budapeszcie


Tłumaczenie konsekutywne spotkania prezentującego współpracę polsko-węgierską w ramach dwóch edycji dorocznego obozu literacko-translatorskiego FISZ oraz prezentacja części przekładów własnych na język polski wierszy i prozy węgierskich uczestników obozu z lat 2014-2015: Jánosa Csepregiego, Kornélii Deres, Balázsa Farkasa, Renátó Fehéra, Ákosa Győrffyego i Máté Tinkó.

W spotkaniu udział wzięli także tegoroczni autorzy ze strony polskiej: Maria Cyranowicz, Michał Czaja, Seweryn Górczak, którzy odczytali także wiersze zeszłorocznych uczestników: Konrada Góry, Natalii Malek i Joanny Mueller. Spotkanie moderowali organizatorzy obozów: Monika Błaszczak (SDK) i  Balázs Szőllőssy (FISZ), a współtłumaczyła je Viktória Kellermann, która jest także współautorką przekładów wierszy autorów polskich na język węgierski.

Spotkanie odbyło się 23.07.2015 w  Instytucie Polskim w Budapeszcie (link).

Autorzy uczestniczyli w węgiersko-polskim projekcie translatorskim w Wyszehradzie dzięki współpracy FISZ (Fiatal Írók Szövetsége) oraz SDK (Staromiejskiego Domu Kultury). Projekt jest finansowany z funduszy Polsko-Węgierskiego Pozarządowego Programu Współpracy ustanowionego przez Ministrów Spraw Zagranicznych obydwu krajów.

Spotkanie FISZ 2015 Instytut Polski Budapeszt Anna Butrym

DSCF6279