Dwujęzyczni mają lepiej


Zainteresowanym zagadnieniem dwujęzyczności i nauki drugiego języka u maluchów polecam artykuł Na językach, w którym autorka rozmawia z dr. Zofią Wodniecką i dr. Ewą Haman o pożytkach z dwujęzyczności. Podstawą rozmowy są obserwacje, które wynikają z projektu, w jakim uczestniczą obie panie – zespół badawczy pod kierownictwem dr Haman i dr Wodnieckiej prowadzi badania wśród polskich rodzin na Wyspach Brytyjskich w ramach projektu badawczego „Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia” (finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Projekt ten jest częścią międzynarodowego programu współpracy badawczej COST IS0804 (Bi-SLI) „Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment”. 

Na samym początku autorka przytacza kilka faktów: u osób dwujęzycznych statystycznie o cztery lata później ujawniają się objawy demencji starczej, a także choroby Alzheimera. Są badania, które potwierdzają, że takie osoby są również bardziej twórcze i empatyczne. Jak zatem różne warunki, w jakich żyją i rozwijają się dzieci, wpływają na wykształcanie się dwujęzyczności?

Badacie Panie polskie dzieci za granicą, ale także w Polsce coraz więcej rodziców próbuje uczynić swoje dzieci dwujęzycznymi np. posyłając do angielskojęzycznego przedszkola. Czy to może przynieść skutek? Ile musi być tego języka, by dziecko faktycznie stało się dwujęzyczne w tym bardziej rygorystycznym sensie?

Ewa Haman: Bardzo dużo. Pół godziny dziennie z pewnością nie wystarczy. Z drugiej strony wiadomo, że nawet krótki kontakt z językiem może mieć znaczenie dla tego jak dzieci rozpoznają głoski obcego języka. Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że 9-miesięczne anglojęzyczne dzieci już po 10 godzinach kontaktów z rodowitą Koreanką zaczęły różnicować głoski koreańskie. Ale mówimy tu o różnicowaniu głosek, a nie o znajomości języka. W ilu polskich przedszkolach dzieci mają kontakt z native speakerem?

[cytaty za: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,11370362,Na_jezykach.html?as=1&startsz=x]