Polski franciszkanin odznaczony przez Węgrów


Jak informuje KAI, „16 listopada polski franciszkanin konwentualny o. Paweł Cebula otrzymał w Budapeszcie Medal Pamiątkowy im. Biskupa Árona Mártona za zasługi dla kultury węgierskiej i środkowoeuropejskiej. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. Nagrodę tę od 1990 przyznaje węgierska Fundacja im. Gábora Bethlena. Polski zakonnik, choć ma korzenie polsko-litewskie, jest od ponad 20 lat związany z Węgrami.” Pełny artykuł na temat tego wydarzenia znajdziecie tutaj.