BASF – Global Safe Days


Prowadzenie warszawskiej edycji Globalnych Dni Bezpieczeństwa (trening bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii VR), Warszawa, 22 czerwca 2018