Citi International 2010-2015


Starszy trener, manager ds. treści szkoleń w zespole szkoleniowym Citi International (Content Sourcing Manager – Business Trainer AVP, Training Team, EMEA AML Customer Risk Quality); wcześniej: analityk i starszy analityk AML Team Hungary

 

 ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

– badanie potrzeb szkoleniowych pionów EMEA AML HUB, proponowanie treści szkoleń, rekomendowanie rozwiązań

– współpraca z globalnym pionem szkoleń, dostosowywanie szkoleń do potrzeb i wymogów lokalnych, udział w projektach globalnych

 

TWORZENIE PROGRAMÓW I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

– opracowywanie merytoryczne szkoleń i tworzenie materiałów szkoleniowych (w j. angielskim)

– doradztwo w zakresie treści szkoleń, opiniowanie ich formy, treści i efektywności

 

PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ

– przeprowadzanie szkoleń bezpośrednio i zdalnie, dla nowych oraz doświadczonych pracowników, w projektach lokalnych, regionalnych i globalnych, w j. angielskim, węgierskim i polskim

 

PROWADZENIE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH

– prowadzenie samodzielnych projektów oraz współpraca z innymi trenerami

– zarządzanie procesem szkoleniowym po stronie EMEA w powierzonych projektach (ekspertyza merytoryczna, koordynacja, logistyka i przeprowadzanie szkoleń, analiza krytyczna materiałów szkoleniowych, współpraca z SME z różnych obszarów, rekomendacja rozwiązań i czuwanie nad jakością procesu szkoleniowego)

– poszerzanie umiejętności trenerskich oraz w dziedzinie AML, poszerzanie wiedzy z zarządzania projektami szkoleniowymi, ścisła współpraca z działem PM

 

WSPIERANIE TRENERÓW I MANAGERA

– wsparcie merytoryczne i trenerskie dla innych działów, coachowanie SME i trenerów teamowych (T3)

– back-up managera: reprezentowanie interesów teamu, raportowanie, koordynacja projektów, delegowanie zadań

– wspieranie procesów kontrolnych i audytowych