Konkurs plastyczny – Budapeszt okiem uczniów


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. Norwida i WĘGIERSKI INSTYTUT KULTURY zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas: IV-VI, gimnazjów i liceów śródmiejskich oraz uczestników zajęć w śródmiejskich placówkach edukacji pozaszkolnej do udziału w konkursie plastycznym

TEMAT:
„Zachwyceni Budapesztem – plastyczne impresje”

Chcemy zobaczyć architekturę, krajobraz miejski, żywą tkankę Budapesztu pulsującego życiem i współczesnością oraz intrygującego swoją wielowiekową historią.

Chcemy zobaczyć miasto w obrazach, które przedstawione będzie z zachowaniem własnych odczuć i indywidualnego spojrzenia twórcy na to, co decyduje, że Budapeszt jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, nieporównywalny z innym miejscem na świecie o każdej porze dnia i roku.

Chcemy zobaczyć Budapeszt oczami młodych ludzi, którzy są otwarci na świat, poznawanie ducha i dorobku innych narodów; rozumiejących, że kultury i dzieje różnych nacji nieustannie splatają się ze sobą, oddziałują na siebie i przenikają się wzajemnie.

Mamy nadzieję, że poszukiwanie inspiracji do tego tematu będzie ciekawą lekcją twórczej wrażliwości dla uczestników konkursu.

KATEGORIE WIEKOWE:
· – szkoła podstawowa – klasy IV-VI
· – gimnazjum
· – szkoła ponadgimnazjalna

TECHNIKA I FORMAT PRAC:
– technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), kredki, pastel (zabezpieczony fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy)

– FORMAT PRAC: od A-3 do B-2

UWAGA!!! Proszę zadbać o właściwy transport prac! Prace zrolowane, złożone, pogniecione, jak również oprawione nie będą przyjmowane. Nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.

TERMINY:
· Podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia (nie przyklejoną do pracy) należy składać do 2 marca 2014 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godzinach 9.00 – 16.00.

· Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” www.mdk-muranow.waw.pl od 12 marca 2014 r.

· Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród, których fundatorem jest Węgierski Instytut Kultury w Warszawie odbędzie się podczas uroczystości głównej podsumowującej tegoroczną edycję projektu edukacyjnego „Nie ma muru na Muranowie”. O terminie i godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów. Impreza odbędzie się w sali widowiskowej MDK „Muranów”, przy ul. Stawki 10.

WYMAGANIA KONKURSOWE:
· uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;
· nie przyjmujemy prac zbiorowych;
· każda praca na odwrocie musi mieć trwale przyklejoną tabelkę z danymi według załączonego wzoru;
· dołączona karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie drukowanymi literami

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
· zgodność z tematem;
· interpretacja własna tematu;
· walory artystyczne;
· kompozycja;
· warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami

UWAGA:
· Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach do publikacji w celach promocyjnych.
· Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

KOORDYNATOR KONKURSU:
Pani Małgorzata Kowalczuk-Jakubowska

Tel/fax (022) 635-82-85, tel. centr. (022) 635-01-40
e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl
strona: www.mdk-muranow.waw.pl

Konkurs realizowany jest w ramach IV edycji projektu edukacyjno-kulturowego MDK „Muranów” „NIE MA MURU NA MURANOWIE”

Patron: Wojciech Bartelski Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy