Odnalezione w tłumaczeniu 2017


Prelegentka panelu „Tłumacz w akcji”, reprezentująca język węgierski, Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, 6 kwietnia 2017 (link)

Fot. 1 i 3 – B. Kociumbas