Porównania 14/2014


Porównania 14/2014 – przekład eseju „Ucieczka z Utopii w historię. Mińsk Artura Klinaua” Lajosa Pálfalviego (link)

porównania Palfalvy Butrym