Wiersze w mieście 2019


Wiersze w mieście 2019 – przekład wiersza Róberta Labody „Wiosenne oddalenie”, (link)