Szukasz pracy na Węgrzech? Korzystaj z Europassu


Ci, którzy aplikowali na jakiekolwiek stanowiska za granicą wiedzą, że kluczem do sukcesu w pierwszym etapie rekrutacji jest odpowiednia dokumentacja, odpowiadająca wymogom danego kraju.  Nie zawsze jednak wszystkie specyfikacje jednego systemu można łatwo i przejrzyście oddać w dokumentach docelowych, stąd też powstał pomysł Europassu – ujednolicenia dokumentów dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji  osób poszukujących pracy lub chcących się kształcić za granicą (Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.) Oto krótkie know-how (węgierską wersję językową znajdziecie tutaj, strona dostępna jest we wszystkich językach europejskich):

Czym jest Europass :

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób.

Europass w nowatorski sposób umożliwia:

  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • poruszanie się po całej Europie.

Europass składa się z pięciu dokumentów:

Europass – Suplement do Dyplomu oraz Europass – Mobilność) wypełniają i wydają uprawnione do tego instytucje.  Inicjatywa Europass wspierana jest przez sieć Krajowych Centrów Europass.

Na stronie Europassu znajdziecie:

Dodatkowe informacje