Podsumowanie konferencji w Poznaniu


Pojawiło się już krótkie podsumowanie poznańskiej konferencji hungarologicznej (o której pisałam tutaj) pt. „Kontakty polsko-węgierskie i badania porównawcze nad językiem, literaturą i kulturą”, mającej miejsce 23-25 marca 2011 r. Artykuł znajdziecie na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: www.amu.edu.pl. Szczegółowy przebieg poszczególnych  dni oraz abstrakty prelekcji znajdują się pod adresem http://www.hung.amu.edu.pl/index_pliki/Program.pdf.