Problem z przynajmniej? Bynajmniej!


W ramach walki z powszechnymi, a jednak rażącymi błędami językowymi (których, rzecz jasna, powinni wystrzegać się tłumacze), piosenka Wojciecha Młynarskiego Bynajmniej, która pokazuje, że przynajmniej niezrozumienie na linii tych właśnie słów nie jest niczym nowym – bynajmniej! :)